Zestaw podręczników szkolnych obowiązujących w roku szkolnym 2017/18

Szkoła została objęta dotacją celową Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas 1- 7 szkoły podstawowej, klas 2-3 gimnazjum. Podręczniki do klasy LO należy zakupić we własnym zakresie. Poniżej w załączeniu publikujemy listę podręczników szkolnych obowiązujących  roku szkolnym 2017/18.