Rada Rodziców

 Prezydium Rady Rodziców na rok 2018/2019:

Członkowie Rady Rodziców:

  • Elżbieta Zięba (kl. I)
  • Sebastian Lebski (kl. II)
  • Wojciech Jackowski (kl. III)
  • Monika Kapala (kl. IV)
  • Agnieszka Kolano (kl. V)
  • Piotr Wojtaś (kl. VI)
  • Joanna Plaza (kl. VII)
  • Jan Przybycień (kl. VIII)
  • Teresa Olczyk (kl. G)
  • Urszula Trela (kl. LO)


email: radarodzicowspk@gmail.com