INSTYTUT PIŁSUDSKIEGO-SPRAWOZDANIA UCZNIÓW

„W dniu 21 kwietnia 2018 r. ,klasy gimnazjalne i licealne Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wzięły udział w lekcji muzealnej w Instytucie Piłsudskiego. Prowadząca Pani Iwona Korga przybliżyła zgromadzonym misje placówki i jej działalność.Przechowywane są tam teksty związane z działalnościa Józefa Piłsudskiego, materiały archiwalne dotyczące funkcjonowania Polonii amerykańskiej czy dzieła naszych wybitnych malarzy.
Nasza lekcja zaczęła się od wykładu Pani Korgi na temat Polonii w Stanach Zjednoczonych.Nastepnie w grupach analizowaliśmy kopie dokumentów, ukazujących różne aspekty funkcjonowania Polaków w Stanach. Nagrodą były gadżety Instytutu, które przyjęliśmy z radością.” Julia, kl.III LO

„Wyjście do Instytutu Piłsudskiego wspaniale wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.Po przyjemny spacerze ze szkoły do budynku Instytutu, zlikalizowanego na Greenpoint Ave., wysłuchaliśmy wykładu o życiu Polonii amerykańskiej, tej przybyłej najwcześniej. W trakcie zajęć mogliśmy podziwiać wystawione piękne obrazy polskie i artefakty, które przypominały młodym widzom o historii ojczyzny i wyzwalały w widzach poczucie dumy.” Rafał, kl. I LO

„Najbardziej zainteresowała mnie prezentacja dotycząca Polaków żyjących w Nowym Jorku i Chicago, którzy współuczestniczyli w rozwoju tych metropilii.To dzięki polskim imigrantom Chicago stalo się potężnym miastem, które dysponowalo siłą ekonomiczną.Tam właśnie Polacy zatrudniali się w hutach, pracowali przy przeróbce mięsa. Wypowiedż Pani Korgi została wzmocniona filmem, ukazującym archiwalne materiały z początku XX wieku dotyczących Chicago. Prowadząca na zkończenie dodała, iż mamy obowiązek opowiadać o przeszłości Polski.” Kacper, kl.I LO

Sala główna Instytutu
ZałącznikWielkość
Image icon 20180421_132905.jpg1.41 MB
Image icon 20180421_133119.jpg1.3 MB