Legitymacje szkolne 2018-2019 WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIOW I RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Drodzy Uczniowie,

Każdy uczeń uczęszczający do SPK w Nowym Jorku jest uprawniony do otrzymania legitymacji szkolnej, która daje takie same przywileje i uprawnienia jakie posiadają uczniowie w Polsce np. zniżek na przejazdy środkami komunikacji publicznej lub bilety wstępu do polskich muzeów.

Aby otrzymać lub przedłużyć ważnośc legitymacji należy wypełnić odpowiedni wniosek zamieszczony w załączniku.

Do wyrobienia legitymacji szkolnej są niezbędne:
- wniosek o legitymację (w przypadku nie posiadania przez ucznia numeru pesel, należy podać serię i numer paszportu),
- aktualne zdjęcie ucznia o formacie 3 cm x 4,2 cm podpisane na odwrocie.
Uwaga: legitymacje uczniowskie z nieaktualnym zdjęciem nie są honorowane w Polsce.
Uczniowie, którzy mają już legitymację szkolną wystawioną przez ORPEG proszeni są o ich dostarczenie do podstemplowania na kolejny rok szkolny.
Wypełnione czytelnie wnioski oraz legitymacje do przedłużenia ich ważności będą przyjmowane w tym roku szkolnym w każdą sobotę przez wychowawców klas w dwóch terminach:
I tura: do 13 października 2018 roku
II tura: do 31 stycznia 2019 roku

Kierownik SPK przy Konsulcie Generalnym RP w Nowym Jorku