WNIOSEK - O WYSTAWIENIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wniosku. Należy też dołaczyć zdjecie o odpowiednich rozmiarach. Całość przynieść do szkoły i przekazać wychowawcy klasy.

Załączniki: