Karta Informacyjna Ucznia SPK w Nowym Jorku 2018-19

Szanowni Państwo,

W zwiazku ze zmianami w przepisach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy WSZYSTKICH Rodziców/Opiekunów prawnych o wypełnienie KARTY INFORMACYJNEJ UCZNIA SPK W NOWYM JORKU.

Wiekszość z Państwa zrobiła to już tydzień temu - bardzo dziękujemy! To znacznie usprawnia organizację, jeśli możemy otrzymać te informacje juz na rozpoczęciu roku szkolnego.

Niektórzy Uczniowie byli jednak nieobecni 15 września. Również wielu Rodziców/Opiekunów prawnych nie mogło uczestniczyćw spotkaniach z wychowawcami i nie miało okazji wypełnić kompletu dokumentów: Karty informacyjnej oraz szeregu Oświadczeń niezbędnych do właściwego funkcjonowania naszej placówki.

W załaczniku macie Państwo wszystkie wymagane dokumenty. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie (przekazanie) do wychowawcy.

p.o. kierownika

Elżbieta Serdak