Ogłoszenie Rady Rodziców SPK

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni!

Zachęcamy serdecznie do wpłacania dobrowolnych datków na działalność na rzecz naszych uczniów. Przypominamy, że będzie można je przekazać do skarbnika RR - Pani Agnieszki Kolano z klasy 5 lub do przedstawiciela klasy w każda sobotę.