Ogłoszenie Rady Rodziców SP

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
 
Chcialbym Państwa powitać w imieniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2019/2020.
Wybrana przez Państwa Rada Rodziców jest statutowym organem Szkoły Polskiej, której celem jest reprezentowanie Państwa w Szkole Polskiej, ustalanie i realizowanie kalendarza imprez szkolnych, zapewnienie Państwa wpływu  na działalność szkoły, organizowanie  współpracy  z Pania Kierownik i Nauczycielami Szkoły Polskiej.
 
Chcialbym Państwa zaprosić również do współpracy z Radą Rodziców, licząc na Państwa pomysły, kreatywność, sugestie i inicjatywy szkolne i pozaszkolne.
 
W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców będzie wspierać realizację planu pracy szkoły, jak również wzbogacać go o różne wydarzenia wysnute z inicjatywy rodziców: Mikołajki, kiermasze okolicznościowe, wycieczki szkolne, nagrody dla absolwentów na koniec roku szkolnego.
 
Realizacja powyższych zadań wymaga wysiłku organizacyjnego i finansowego, a wierze, że z Panstwa pomocą uda nam się je zrealizować.
Proszę Państwa o wsparcie naszej dzialalności i przekazanie dobrowolnej szkładki.
 
W załączeniu znajduje sie ulotka  na ten temat. Składkę proszę przekazywać do Skarbnika RR - Pani Beaty Starzynski lub bezpośrednio do Przedstawiciela klasy.Ponadto przedstawiciel Rady Rodzicow bedzie zbieral skladki w tę sobote - 10/26/2019, pełniąc dyżur przy wejściu do szkoły.
Państwa pieniądze zostaną w całości zwrócone naszym dzieciom w postaci ciekawych i niezapomnianych wydarzen i inicjatyw szkolnych.
 
Pracujemy nad stworzeniem możliwości korzystania z bankowości elektronicznej, ale realizacja tego zadania zajmie nam dłuższą chwilę, tak że prosimy osoby chętne na razie o wpłaty gotówkowe.
 
Ponadto bedziemy do Panstwa wysyłać kwartalne i roczne rozliczenia Państwa pieniędzy.
 
Ze swojej strony Rada Rodzicow zapewnia pełne zaangażowanie, dyspozycyjność  i  otwartość na Państwa pomysły . Chcemy tez wprowadzic nowa jakosc Rady Rodzicow, współpracując z Pania Kierownik i Nauczycielami.
 
W nowym roku szkolnym w imieniu Rady Rodzicow życzę Państwu przede wszystkim radości z Naszych Pociech, sukcesów edukacyjnych i wielu wrażeń ze szkolnych wydarzeń i inicjatyw.
 
 
 
 
 W imieniu Rady Rodziców,
 Łukasz Rusin - Przewodniczacy Prezydium RR
 
 
Skład Rady Rodziców Szkoly Polskiej  - w roku szkolnym 2019/2020 :
 
1. Lukasz Rusin - Przewodniczacy
2. Agnieszka Lis - Wice-przewodnicząca
3. Beata Starzynski - Skarbnik
4. Danuta Golebiowska - Sekretarz
5. Paweł Karaś
6. Agata Kowalska
7. Elżbieta Kremer
8. Robert Nasiukiewicz
9. Teresa Olczyk
10. Joanna Śliwa
11. Anna Szczerbak

Załączniki: