Ważna informacja - 23 lutego 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 oraz zgodnie z wykazem sobót w harmonogramie pracy rocznej SPK w Nowym Jorku NIE MA zajęć w naszej placówce w dniu 23 lutego 2019r.

Na następnych zajęciach spotykamy się 2 marca 2019 r.
Elżbieta Serdak
p.o. kierownika