Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W najbliższą sobotę, tj. 7 września 2019 r., o godz. 10:00 w sali pod kościołem odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
Wydarzenie to zostanie poprzedzone mszą świętą w intencji uczniów i nauczycieli w kościele Matki Bożej Pocieszenia - godz. 9:00.

Po krótkiej akademii związanej z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej zapraszamy uczniów oraz ich rodziców do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy zapoznają uczniów i ich rodziców z harmonogramem roku szkolnego, kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi. Przeprowadzone zostaną również wybory do rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców.

Prosimy również o wcześniejsze zapoznanie się z aktami prawnymi, które obowiązują w szkole ( www.nowyjork.orpeg.pl zakładka - akty prawne).

Po zakończeniu zebrań odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców poszczególnych klas z Kierownikiem Szkoły - godz. 11:30.

Uczniowie w tym dniu są zobowiązani do włożenia stroju galowego (biała bluzka/koszula, ciemna spódniczka/spodnie).