Legitymacje szkolne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Drodzy Uczniowie.

Każdy uczeń uczęszczający do Szkoły Polskiej przy Konsulacie RP w Nowym Jorku jest uprawniony do otrzymania legitymacji szkolnej, która daje takie same przywileje
i uprawnienia jakie posiadają uczniowie w Polsce, np. zniżek na przejazdy środkami komunikacji publicznej lub bilety wstępu do polskich muzeów.

Aby otrzymać lub przedłużyć ważnośc legitymacji, należy wypełnić odpowiedni wniosek zamieszczony w załączniku.

Do wyrobienia legitymacji szkolnej są niezbędne:
- wniosek o legitymację (w przypadku nieposiadania przez ucznia numeru PESEL, należy podać serię i numer paszportu),
- aktualne zdjęcie ucznia o formacie 3 cm x 4,2 cm podpisane na odwrocie.

Uczniowie, którzy mają już legitymację szkolną wystawioną przez ORPEG, proszeni są o ich dostarczenie do podstemplowania na kolejny rok szkolny.
Wypełnione czytelnie wnioski oraz legitymacje do przedłużenia ich ważności będą przyjmowane w tym roku szkolnym w każdą sobotę przez wychowawców klas w dwóch terminach:
I tura: do 12 października 2019 roku
II tura: do 18 stycznia 2020 roku