Przygotowania do Parady Pulaskiego

Udział w tegorocznym największym święcie Polonii w Nowym Jorku - Paradzie Pulaskiego poprzedziły wielodniowe przygotowania do tego wydarzenia. Koordynatorem szkolnej akcji była wychowawczyni klasy V - p. Joanna Modzelewska, która wraz ze swoją klasą oraz rodzicami uczniów przeprowadziła akcję promującą paradę wśród pozostałej braci uczniowskiej. Jednym z elementów akcji promocyjnej była gazetka na korytarzu szkolnym, gdzie zostały umieszczone zdjęcia z poprzednich lat przedstawiające maszerujących w wielobarwnym pochodzie uczniów szkoły konsularnej.

 

Także szkolne schody zostały ozdobione hasłami reklamującymi udział w tym najważniejszym polonijnym święcie.