Dodatkowa rekrutacja na rok szkolny 2020-2021 [Szkoła Polska]

Ogłaszamy dodatkowy nabór do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021!

Z uwagi na obecnie panującą sytuację obostrzeń sanitarnych do dnia 7 września 2020 r. można składać aplikacje do szkoły on - line. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e - mailowy: nowyjork@orpeg.pl

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty dostępne są tutaj - http://nowyjork.orpeg.pl/?q=node/241

1) wniosek o przyjęcie ucznia do punktu.

2) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do punktu.

3) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla celów szkolnych

6) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.

Oryginały dokumentów składać będzie można w pierwszym dniu nauki w szkole. Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/prawny opiekun (celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia) jest zobowiązany okazać następujące dokumenty: paszport dziecka (polski lub kraju, którego dziecko jest obywatelem), paszport lub dowód osobisty rodzica/ prawnego opiekuna.

Rekrutacja dotyczy uczniów w różnym wieku, jednak do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie (rocznik 2013), a następnie dzieci 6-letnie (rocznik 2014).
Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.

Zapraszamy serdecznie!