Nauczyciele

Aneta Prejsnar - p.o. kierownika; język polski

Grażyna Żukowska - edukacja wczesnoszkolna

Ewa Zwoleńska - Nowak - edukacja wczesnoszkolna

Barbara Kania - Dziedzic - wiedza o Polsce

Magdalena Organiściak - wiedza o Polsce

Joanna Modzelewska - język polski

Elżbieta Serdak - język polski

Beata Kur - Taweel - język polski

Beata Urbaniak - język polski, biblioteka

SPK Nowy Jork - edukacja