Nauczyciele

Anna Tracz - kierownik

Grażyna Zukowska - edukacja wczesnoszkolna

Barbara Kania - Dziedzic - wiedza o Polsce

Magdalena Organiściak - wiedza o Polsce

Joanna Modzelewska - język polski

Elżbieta Serdak - język polski

Beata Urbaniak - język polski, biblioteka

SPK Nowy Jork - edukacja