ROK 2017 RZEKI WISŁY - Projekt "Wisła - milczący świadek pokoleń"

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP realizuje we współpracy z szkołami w Polsce 

Projekt "Wisła - milczący świadek pokoleń"

Wisła - rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci - zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii-ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania.Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła ... 

Jan Paweł II, Gdynia 11.06.1987

Cele projektu: 

Realizacja działań związanych z ogólnopolskimi obchodami ROKU RZEKI WISŁY 2017

Budowanie poczucia więzi z Polską poprzez wzajemne relacje uczniów - rówieśników

Kształcenie wrażliwości na dziedzictwo narodowe, kulturowe i historyczne

Kształcenie postaw patriotycznych

Adresaci projektu:

Reprezentacja uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz LO Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP  Nowym Jorku oraz reprezentacje uczniów szkół w Polsce  realizowanego w czterech  grupach tematycznych

„Tam gdzie biją źródła Wisły” uczniowie klasy 1 SPK pod opieką Pani Grażyny Żukowskiej  oraz szkoła partnerska  Zespół Szkól Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wiśle uczniowie: Julia Polok, Kinga Branc, Zofia Krzempek, Oliwia Ruda, Patrycja Rogowska, Emilia Brodacka, Maja Kaźmierczak, Robert Szarzec, Radosław Mitręga z opiekunem Małgorzatą Gojniczek.

Zadanie projektowe:

poznanie źródeł najdłuższej rzeki Polski – Wisły, jej przebiegu przez Polskę i znaczenia, kształtowanie poczucia "źródła" naszej polskości, wykonanie pracy plastycznej  – prezentującej  przebieg rzeki Wisły przez Polskę.

„Nadwiślańskie legendy” uczniowie klasy 5 SPK oraz szkoła partnerska   Zespół Szkól Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wiśle

 

Zadanie projektowe: 

poznanie legend związanych z rzeką Wisła i miastami nad nią leżącymi, kształcenie literackie uczniów, wykonanie prezentacji jednej wybranej legendy, nagranie audiobooka 

 

       „Jesteśmy spod znaku RODŁA” uczniowie klasy I Gimnazjum SPK pod opieką Pani Elżbiety Serdak oraz szkoła partnerska Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zadanie projektowe:

poznanie historii powstania Rodła i jego znaczenia w historii Polski, kształtowanie świadomości przynależności do narodu, wykonanie pracy literackiej na temat „Jesteśmy spod znaku RODŁA” – ROdzina i goDŁO w moim życiu.

 

 

       „Z nurtem Wisły na oceany” uczniowie z klas IV –VI SP, Gimnazjum i LO  oraz szkoła  partnerska Szkoła Podstawowa Nr 40 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta  w Gdyni.

 

 

Zadanie projektowe: po

Pnanie życiorysu i twórczości  kpt. Karola Olgierda Borchardta w oparciu o książkę „Znaczy kapitan”, kształtowanie postawy otwartości na polskość,  wykonanie pracy literackiej na temat „Polak – znaczy porządnie…”

 

 

 Czas trwania projektu:

11 marca – 15 września 2017r.

Koordynator projektu:

mgr Małgorzata Baranowska-Pyryt – Kierownik SPK w Nowym Jorku

 

Koordynatorzy w Polsce:

mgr Gabriela Polok - Otawa - Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wiśle

mgr Elżbieta Nowicka – Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 w Warszawie - od września 2017 Szkoła Podstawowa z Odziałąmi Dwujęzycznymi nr 383 w Warszawie.

mgr Dorota Hasse - Szkoła Podstawowa  nr 40 w Gdyni 

 

Patronat medialny nad realizowanym projektem sprawuje