Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła nasza to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym. Szkoła realizuje programy nauczania edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz Wiedzy o Polsce z uwzględnieniem Ram Programowych Kształcenia Uzupełniającego. Jest miejscem, gdzie pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe przekazywane im przez zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym. Do naszej szkoły uczęszczaja dzieci przebywajace w USA tymczasowo oraz dzieci Polonii amerykańskiej.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć