Patria Nostra – V edycja konkursu światowego

Konkurs Fundacji Historycznej Patria Nostra adresowany jest do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski.

W V edycji tego konkursu swój udział zgłosiła drużyna z naszej szkoły w składzie: Stephanie Starzyński, Julia Chicheł i Jan Bierowiec. Opiekunem grupy był nauczyciel wiedzy o Polsce – pani Barbara Kania-Dziedzic. Uczniowie przygotowali 35 – sekundowy film na temat: „6.IX.1920 – Złamanie szyfrów bolszewickich”.

Oto link do konkursowego filmu:

14 listopada 2020 r. odbyła się Finałowa Gala konkursu Patria Nostra – Edycja Światowa z udziałem naszych uczniów. W uroczystym wydarzeniu zorganizowanym za pośrednictwem komunikatora zoom wzięły udział wszystkie drużyny biorące udział w konkursie. Było ich aż 76! Uczniowie Szkoły Polskiej w Nowym Jorku po raz pierwszy brali udział w tym wydarzeniu. Było to dla nich nowe doświadczenie oraz okazja do podziwiania prac swoich kolegów z całego świata. Pełni emocji uczestniczyli w gali finałowej i byli bardzo dumni z możliwości zaprezentowania siebie i szkoły na wydarzeniu o tak szerokim zasięgu.

Gratulujemy odwagi i decyzji wzięcia udziału w Konkursie Fundacji Patria Nostra oraz osiągniętego wyniku!