Zapraszamy do udziału w konkursach!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych:

1. Konkurs “Ignacy Jan Paderewski. Pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”, projekt skierowany m.in. do dzieci i młodzieży szkół polonijnych za granicą.

Celem konkursu jest propagowanie historii Polski poprzez przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego jako autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego oraz patriotycznego. Udział w konkursie pozwoli na rozwój zainteresowań historycznych młodszych członków Polonii oraz stworzy warunki do pogłębienia wiedzy i uczczenia pamięci o wybitnym pianiście – wirtuozie, człowieku Renesansu, jakim niewątpliwie był.

Uczestnicy mogą wziąć udział w ośmiu kategoriach tematycznych Konkursu. Ich rozpiętość pozwala na udział uczestnikom o różnych zainteresowaniach. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród pieniężnych w wysokości 25 tys. złotych oraz nagrody dodatkowe instytucji współpracujących z organizatorami.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia przez dyrektora szkoły za pomocą formularza on-line do 20 stycznia 2021 r.: http://wre.ko.poznan.pl/paderewski/

Szczegółowe informacje, w tym wzory oświadczeń: http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/12/ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski/

Informacji dotyczących organizacji Konkursu udziela koordynator z Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Pan Rafał Renz (e-mail: paderewski@ko.poznan.pl, tel. +48 780 386 057).

2. The Pilecki Project – pierwszy projekt Instytutu Pileckiego skierowany w całości do odbiorców w USA oraz Kanadzie.

Celem projektu jest wypromowanie postaci Witolda Pileckiego – postaci centralnej dla polskiej historii XX wieku. Witold Pilecki jest kluczem do zrozumienia polskiego doświadczenia starcia z dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim. Był też świadkiem Holokaustu – o wszystkim, co widział i czego doświadczył, informował Aliantów za pośrednictwem polskiego rządu w Londynie. Za pomocą historii Witolda Pileckiego chcemy uzupełnić międzynarodową wiedzę na temat drugiej wojny światowej i skutków, jakie miała ona dla Polski oraz wszystkich jej przedwojennych obywateli.

Witold Pilecki jest postacią, z której możemy być dumni. Realizując projekt będziemy razem z uczestnikami poznawać tę postać i odnajdywać w niej to, co dziś jest nadal aktualne – czyli wartości, którymi kierował się Witold Pilecki, takie jak solidarność, prawość, obowiązek. Misja przeniknięcia do niemieckiego obozu Auschwitz to jego największe, ale nie jedyne osiągnięcie. Poznając jego niezwykłą historię, uczestnicy projektu zdobędę także praktyczne umiejętności tworzenia materiałów multimedialnych, a finałowym zadaniem będzie opowiedzenie o Witoldzie Pileckim jak największej liczbie osób. Przed wszystkim jednak uczestnicy przeżyją niezwykłą przygodę realizując wspólnie postawione przed nimi zadania i poznając nieznaną historię jednego z największych bohaterów XX wieku.

Rekrutacja właśnie się rozpoczyna:
opublikowana jest strona projektu – https://instytutpileckiego.pl/pl/wydarzenia/the-pilecki-project

oraz wydarzenie na FB – https://www.facebook.com/events/418396782636523

3. Konkurs plastyczny na KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2021

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej z klas od 1 do 8.

Termin nadsyłania prac e-mailem upływa 27 stycznia 2021 roku

E-mail konkursowy: 7PoloniaPlus@gmail.com

Uwaga! Na początku należy zapoznać się z regulaminem, który stawia uczestnikom kilka wymagań.

Organizatorem konkursu jest Duszpasterstwo Polonijne Archidiecezji Chicago & PoloniaPlus.

Linki konkursowe:

Wpis o konkursie na Facebooku (profil duszpasterstwa): https://bit.ly/3panEKe

Formularz konkursowy: https://bit.ly/2KIKiKQ

Regulamin w języku polskim i angielskim: https://bit.ly/3nGe15B

Broszura z wszystkimi informacjami: https://bit.ly/37OEzMF

3. KONKURS “BYĆ POLAKIEM” – XII EDYCJA 2021 r.

Obmyślenie koncepcji pracy konkursowej i jej przygotowanie to dla uczestników wysiłek ale też niewspółmierna korzyść. Każda zdobyta wiedza okazuje się być kiedyś przydatna a ta dotycząca historii własnej rodziny czy dziejów przodków potrzebna jest od zaraz bo, jak się mówi, człowiek bez przeszłości nie ma przyszłości.

Pandemia zamyka nas w domach i skazuje na odosobnienie. Ten stan ma także zalety. Więcej przebywamy razem. W wolnych chwilach możemy więc porozmawiać o sprawach zwykle odkładanych na później. To dobry czas, by w gronie rodziny podyskutować, co to takiego jest tożsamość człowieka ? Dlaczego tak ważne jest określenie własnej tożsamości: religijnej, narodowej, kulturowej, cywilizacyjnej i szukanie odpowiedzi, jak ją budować lub wzmacniać ?

Młodzież znajduje odpowiedzi na te pytania, przystępując do udziału w konkursie „Być Polakiem”, angażującym nie tylko intelekt ale także, a może przede wszystkim, emocje. Tysiące nadesłanych prac i dziesiątki opinii młodzieży przekonują, że przygotowanie pracy konkursowej to spotkanie z historią żywą, pozwalającą lepiej poznać i zrozumieć Polskę a w efekcie bardziej ją pokochać.

Zapraszamy więc dzieci i młodzież żyjącą poza granicami Polski w tę podróż w czasie i w przestrzeni. Wspomnienia rodzinne, przyzwyczajenia Polaków i ich zachowania a także pojmowanie polskości w wymiarze społecznym i narodowym to obszary tematyczne tegorocznej edycji Konkursu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.BYCPOLAKIEM.PL

4. Konkurs “Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” organizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Na prośbę Biura Edukacji Narodowej IPN, przekazujemy Państwu informację nt. organizowanego przez IPN w tym roku szkolnym konkursu “Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie“, skierowanego do uczniów wszystkich typów szkół w wieku od 11 do 19 lat. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży, szczególnie o polskich korzeniach, do zainteresowania się historią Polski oraz poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Będzie to już IX edycja konkursu, ale pierwsza, w której mogą wziąć uczniowie z całego świata. Warunkiem jest wykonanie pracy w języku polskim.

Poniżej przesyłamy link do strony Instytutu Pamięci Narodowej, na której zamieszczone są wszystkie najważniejsze informacje dot. konkursu (wraz z załącznikami do wypełnienia dla uczestników): Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie – Edukacja IPN