Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Grono pedagogiczne

Kierownik szkoły:                                            Aneta Prejsnar

Bibliotekarz:                                                       Beata Urbaniak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Emilia Denert

Grażyna Żukowska

Nauczyciele języka polskiego:

Beata Kur – Taweel

Joanna Modzelewska

Daria Mularczuk

Aneta Prejsnar

Elżbieta Serdak

Hanna Surmacewicz – Miłaszewska

Beata Urbaniak

Nauczyciele wiedzy o Polsce:     

Barbara Kania – Dziedzic

Anna Mojsiewicz

Magdalena Organiściak