Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Grono pedagogiczne

Aneta Prejsnar – kierownik szkoły; język polski

Grażyna Żukowska – edukacja wczesnoszkolna

Emilia Denert – edukacja wczesnoszkolna

Barbara Kania – Dziedzic – wiedza o Polsce

Magdalena Organiściak – wiedza o Polsce

Joanna Modzelewska – język polski

Elżbieta Serdak – język polski

Beata Kur – Taweel – język polski

Daria Mularczuk – język polski

Beata Urbaniak – język polski, biblioteka