Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Kalendarz

Lp. Data Wydarzenie szkolne
1. 12.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Wybory do RR.
2. 24.09.2020 Zebranie Rady Pedagogicznej.
3. 26.09.2020 Narodowe Czytanie.
4. październik Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych
5. 10.10.2020 Dzień Nauczyciela.
6. 17.10.2020 Dzień Dwujęzyczności.
7. Pasowanie na ucznia klasy I.
8. 14.11.2020 Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
9. 28.11.2020 Dzień wolny – Thanksgiving.
10. 05.12.2020 Klasowe Mikołajki.
11. 14.12.2020 Akademia z okazji Bożego Narodzenia. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną (pisemna do rodziców).
12. 26.12.2020 Dzień wolny – Boże Narodzenie.
02.01.2021 Nowy Rok.
13. 09.01.2021 Wystawienie ocen proponowanych.
14. 30.01.2021 Zebranie Rady Pedagogicznej.
15. 06.02.2021 Wywiadówki.
16. 13.02.2021 Zabawa choinkowa.
18. 07.03.2021 Dzień Kobiet i Dzień Chłopca
19. 21.03.2021 Ortofrajda historyczna – konkurs ortograficzny.
20. 27.03.2021 Akademia z okazji Wielkanocy.
21. 03.04.2021 Dzień wolny – Wielkanoc.
22. 24.04/01.05.2021 Wycieczka – West Point.
23. 02.05.2021 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
24. 08.05.2021 Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.
25. 15.05.2021 Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych.
26. 29.05.2021 Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja).
27. 12.06.2021 Zakończenie roku szkolnego. Zebranie Rady Pedagogicznej (podsumowanie).