Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice i opiekunowie pod warunkiem, że dana pozycja nie jest zaplanowana w najbliższym czasie do wykorzystania w poszczególnych klasach.
  2. Księgozbiór biblioteki szkolnej jest własnością szkoły. Należy dbać o wypożyczone książki, drobne zniszczenia naprawiać we własnym zakresie, zniszczenia lub usterki uniemożliwiające dalsze korzystanie z książki zgłaszać do osób prowadzących bibliotekę.
  3. Wypożyczenia z biblioteki może dokonywać tylko bibliotekarz.
  4. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres 4 tygodni.
  5. Jednorazowo mogą być wypożyczone najwyżej trzy książki.
  6. Zamówienia na książki należy dokonywać na specjalnym druku i wkładać do skrzynki umieszczonej przed biblioteką. Lektury będą dostarczone do klas. Zamówienia proszę składać do godziny 14.00. Zamówienia złożone po tym terminie nie gwarantują realizacji w tym samym dniu.
  7. Uczeń, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
  8. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w bibliotece w obecności bibliotekarza.
  10. Czytelnicy mogą wyszukiwać książki na półkach tylko za zgodą i w obecności bibliotekarza.